ETICKÝ KODEX | Vergola - originální lamelová pergola

vergola_logo_221x70 piktogramy-black-mobil +420 606 073 370 e-mail vergola@vergola.cz 

ETICKÝ KODEX

Etický kodex jsou principy jednání a normy,
závazné pro každého zaměstnance a subdodavatele firmy Rogan Solutions s.r.o
jediného autorizovaného distributora značky a systému Vergola®
v České republice

 

Jeho základní principy jsou:

 

Etický kodex popisuje základní normy, na jejichž respektování stojí firemní filozofie a dobrá pověst celé společnosti Rogan Solutions s.r.o. a značky a systému Vergola®.
Svou vahou se řadí mezi firemní dokumenty, jako jsou obecně platné pracovněprávní předpisy a je závazný pro každého člena týmu, zaměstnance a subdodavatele společnosti Rogan Solutions s.r.o - jediného autorizovaného distributora značky a systému Vergola® v České republice
(dále jen Tým Vergola).

Každý z Týmu Vergola si je vědom, že respektování etických principů a také jeho vlastní dobré jméno,
je důležitou součástí pro vnímání serióznosti a důvěryhodnosti značky a systému Vergola® jako celku.

 

Zásady profesionálního jednání Týmu Vergola:

  1. Každý z Týmu Vergola je povinen dodržovat zákony této země, vnitřní předpisy firmy a je povinen jednat v souladu s morálními i kulturními principy.
  2. Každý z Týmu Vergola je povinen chovat se čestně.
  3. Každý z Týmu Vergola si je vědom, že zákazník je vždy na prvním místě a jeho spokojenost je důležitější než okamžitý zisk.
  4. Každý zákazník má právo na všechny dostupné informace o funkčnosti i omezeních systému Vergola.
  5. Každý z Týmu Vergola je povinen podávat zákazníkovi veškeré informace o systému Vergola pravdivě, přímo a jednoznačně a žádné skutečnosti nezamlčovat.
  6. Každý z Týmu Vergola si je vědom, že zákazník má za všech okolností, reklamační řízení nevyjímaje, nárok na slušný a příjemný přístup. Není přípustné jakékoliv omezování zákaznických práv.
  7. Každý z Týmu Vergola si je vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje značku a systém Vergola®
  8. Každý z Týmu Vergola si je vědom, že značka a systém Vergola® jsou chráněny autorským zákonem a průmyslovými patenty a jejich zneužití je trestné.
  9. Každý z Týmu Vergola musí respektovat závazek mlčenlivosti. I zdánlivě bezvýznamný únik interních informací může poškodit obraz značky Vergola® a systému Vergola® v očích veřejnosti.
  10. Je přísně zakázáno zneužívat postavení v Týmu Vergola pro své osobní zájmy nebo zájmy třetích osob, zneužívat informací, zařízení a know-how firmy Rogan Solutions, s.r.o. a značky a systému Vergola® pro svoji soukromou potřebu. Je zakázáno předávat jakékoliv informace, které nejsou veřejně dostupné třetím osobám.
  11. Pro Tým Vergola je zvláště přísně zakázáno zneužívat důvěrných informací získaných při práci pro firmu Rogan Solutions s.r.o. a značku a systém Vergola® k vlastní podnikatelské činnosti nebo podnikatelské činnosti třetích osob. Veškeré informace, které nejsou firmou Rogan Solutions s.r.o. a značkou Vergola® oficiálně zveřejňovány, se považují za důvěrné.
  12. Každý z Týmu Vergola je povinen si při své práci počínat tak, aby chránil oprávněné zájmy firmy Rogan Solutions s.r.o. a značky a systému Vergola® a zároveň dodržoval principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
  13. Závazky, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo obecně uznávanými morálními principy naší země, musí být řádně a včas plněny.
  14. Každý z Týmu Vergola je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce.
  15. Je zakázáno ponechat si jakékoli dary či přijímat výhody od třetích osob, které jsou obchodními partnery firmy Rogan Solutions s.r.o. či členy Týmu Vergola nebo usilují, aby se jimi staly. Pokud se dar nedá odmítnout, je každý z členů Týmu Vergola povinen informovat o tom a předat jej majiteli firmy Rogan Solutions s.r.o.
  16. V případě, že hrozí nebezpečí škody pro firmu Rogan Solutions s.r.o. či značku Vergola® je každý pracovník povinen podle svých možností a schopností pokusit se takovou škodu odvrátit. Pokud to není v jeho silách, je povinen na takovou skutečnost ihned upozornit své nadřízené nebo jiné osoby, které jsou schopny takové škodě zabránit nebo ji alespoň zmírnit.
  17. Tyto zásady jsou závazné pro všechny členy Týmu Vergola, a to od okamžiku, kdy se s nimi seznámili nebo seznámit měli.

 

Porušení těchto zásad může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru či spolupráce.

 Made in AustraliaOvěřená životnost více ja 30 letVítr až 200 km/hDešťový senzorUnikátní patentovaný tvar lamely100% kvalita materiálo Colorbond ®Záruka na lamely 10 letEco friendly
vergola_logo_221x70

e-mail vergola@vergola.cz

mobil + 606073370 +420 606 073 370

ROGAN Solutions s.r.o., autorizovaný distributor 

Instagram

Facebook

www.vergola.cz

Made in AUSTRALIA

 

  Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies SOUHLASÍTE.
© 2024  vergola.cz
Webdesign by jacha®  |  Powered by AYNICMS

Analytics Googla adwords Sklik